Svetsning av plaströr till ventilation och kyla | bramhultsplast.se

Vår specialitet är svetsning av plaströr i olika dimensioner, från 20mm till 800mm. Vi vänder oss till företag i alla branscher men arbetar framförallt med rör till ventilation, kyla för t.ex. isbanor och livsmedelsbutiker, kemi, VA samt tillbehör för bergvärme.

Brämhults Plastteknik AB
Industrivägen 9
513 32 Fristad

Telefon: 033-23 01 45